Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - Beleid

Wij willen een zo duurzaam mogelijke hockeyclub zijn. We voelen ons namelijk verantwoordelijk voor onze leefomgeving. Ook zien wij onszelf als een educatief centrum voor onze jeugdleden. Hierbij staat gezondheid in een hoog vaandel. 

Om dit te realiseren hebben wij dit MVO-beleid opgesteld. Ons MVO-beleid wordt getypeerd door drie factoren: People, Planet en Profit. Wij toetsen ons beleid continu aan deze drie factoren.  

People

Medewerkers
Wij dragen zorg voor onze medewerkers, vrijwilligers en onze leden. Daarom gaan wij zorgvuldig met hen om. We zorgen dat medewerkers op een prettige manier hun werk kunnen uitvoeren.

Opleiding
Wij vinden opleiden belangrijk. Daarom besteden we daar veel aandacht aan. Door onze medewerkers zich te helpen ontwikkelen en door onze leden zich te helpen ontwikkelen. Binnen en buiten het veld. Buiten het veld doen wij dit bijvoorbeeld door ruimte te geven aan studiebegeleiding.

Goede partner voor de gemeenschap
Ook willen wij een goede partner zijn voor de rest van de gemeenschap. Dit doen wij met behulp van diverse sportieve goede-doelen-acties. Hoe deze acties precies worden vormgegeven kunt u terug vinden onder het kopje 'acties'. 

Veiligheid
Veiligheid is een belangrijke kernwaarde. Iedereen moet zich veilig voelen op de club en op de route van en naar de club. Om dit zo goed mogelijk te realiseren hebben wij twee vertrouwenspersonen aangesteld: Daan van Breda en Esther de Kluijs. Hun gegevens vind je onder het kopje 'Wie doet wat'. 

Planet 

Tijdens het uitoefenen van zowel de dagelijkse activiteiten als de lange termijn beslissingen houden we rekening met het milieu. Onze invloed op het milieu willen we minimaliseren. Specifieke punten waar wij ons op focussen zijn: energie en afval.

Wij letten op het milieu
Een hockeyvereniging verbruikt veel stroom en water. Daarom zoeken wij telkens naar de meest energiezuinige manier om te werken. Door bijvoorbeeld bewust om te gaan met het gebruik van lichtmasten. Of door zoveel mogelijk materialen te recyclen. 

Profit
Wij willen financieel een gezonde onderneming zijn. We hebben een strak financieel beleid dat wordt vastgesteld door diverse professionals. Hiervoor hanteren wij diverse richtlijnen van de Corporate Gouvernance Code. Dit geven wij vorm met behulp van diverse Algemene Leden Vergaderingen (ALV). Deze zorgt ervoor dat wij een transparante club zijn en blijven. Samen met de leden neemt het bestuur een beslissing over het financiële beleid. En tijdens de ALV legt het bestuur verantwoording af voor de genomen beslissingen. Gezond en transparant ondernemen zijn hierbij onze stuurpunten.