Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - Acties

Jaarlijks stellen wij diverse acties samen om het constant verbeteren op maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) te bewerkstelligen. Hierbij hebben we een aantal speerpunten vastgesteld, verdeeld over de volgende onderwerpen:
  • Energie
  • Water en hygiëne
  • Afval
  • Vervoer
  • Bewustwordingsmanagement, bij staf en medewerkers
  • Uitstraling en communicatie naar leden
Aan de hand van deze acties streven wij naar een zo duurzaam mogelijke club. Waarbij we op het gebied van MVO de impact op onze omgeving willen minimaliseren.

Wegwijzer024
Via Wegwijzer024 dragen wij bij aan onze maatschappelijke taak om hockey voor een zo breed mogelijke doelgroep toegankelijk te maken. Kijk op: https://www.wegwijzer024.nl/activiteit/hockey en https://www.unieksporten.nl/sportaanbieder/238/rkhv-union.

Buurtcoaches 
We werken samen met buurtsportcoaches van de gemeente Nijmegen en Heumen om ouderen en basisschoolkinderen aan het sporten te krijgen in het kader van het Nationaal Sportakkoord. Dit is erop gericht om iedereen voldoende beweging te geven.

LED-verlichting en zonnepanelen
We zijn bezig om ons sportcomplex zo duurzaam mogelijk te maken.